Aktuality BM Log Service spol. s r.o.

V roku 2012 u nás nastala zásadná zmena

 • Prechod na nový účtovný program MoneyS3
 • Sledovanie tovaru na základe čiarových kódov
 • Preskolenie personálu v rámci nového programu a nových sandardov firmy a firemných zákazníkov

V roku 2011 sa spoločnost ďalej inovovala

 • Obnovenie vozového parku
 • Podpísanie zmluvy s novým prepravným partnerom
 • Spustenie balíkovej služby

Rok 2010 sme spestrili novými službami

 • Spustenie medzinárodných zberných prepráv
 • Rozšírenie skladovacej plochy na 1.500 m2
 • Spustenie Crossdockingu pre z&´kazníkov
 • Spustenie leteckých zásielok
 • Spustenie námorných prepráv
 • Rezervácia trajektov v rámci celej EU
 • Získanie povolenia na skladovanie potravín, z Hygieny a Veterinárnej správy
 • Získanie projektu HCCP

Rok 2009 - založenie spoločnosti

Dna 15.12. 2009 bola založená spoločnosť BM Log Service spol. s r.o. na Slovensku s prvou pobočkou v Bratislave

NávratCopyright © BM Log Service spol. s r.o. 2016 Všetky práva vyhradené
/li ´