Služby BM Log Service spol. s r.o.

Skladovanie

 • uskladnenie v sklade v Bratislave na Pantoch 10 v Rači , s regálovým systémom do 500 skladových pozicií , bezprašnou podlahou, bez zvláštneho tepelného režimu, s vlkosťou vzduchu do 70% a rozlohou 1000 m2;
 • zabezpečenie skladu elektronickým zabezpečovacím systémom s napojením na pult centrálnej ochrany;
 • požiarne vybavenie zodpovedajúce charakteru uskladnených komodít;
 • prevádzka skladu, kde je pracovná zmena v pracovných dňoch od 08.00 – 16.30 hodiny; prípadne dohovoru otvorenie skladu v ktorejkoľvek hodine.
 • miesto na voľne ložený tovar v Rači s rozlohou 300 m2;
 • inventarizácia tovaru podľa požiadaviek zákazníka

Manipulácia a komisia

 • elektrické vysokozdvižné vozíky značky Linde a Still s hmosnosťou do 1200 kg, ručné manipulačné prostriedky podľa potreby;
 • balenie paliet podľa požiadaviek zákazníka (strečová fólia, sťahovacie pásky, originálna lepiaca bezpečnostná páska);
 • automatizovaná kontrola prichádzajúceho a odchádzajúceho tovaru podľa čiarových kódov EAN;
 • kompletné inventúry skladovaného tovaru s výstupmi pre zákazníka každý štvrťrok (nezávisle od požiadaviek zákazníka);
 • fotodokumentácia poškodených a reklamovaných zásielok s možnosťou odosielania obrázkov zákazníkovi elektronickou formou.

Distribúcia tovaru na Slovensku:

 • doručenie zásielky podľa systému D+1 s uzávierkou objednávok každý deň do 15:00 hod
 • doručenie prostredníctvom zmluvných dopravcov;
 • terminované zásielky JIT.

Evidencia a komunikácia

 • správa dát v originálnej aplikácii Pohoda;
 • informačný systém s neobmedzeným počtom evidenčných radov;
 • podpora FIFO systému (vyskladňovanie tovaru podľa šarže);
 • každodenná archivácia celej skladovej evidencie;
 • trojrozmerné skladové lokácie (každá paleta má zvláštnu pozíciu);
 • možnosť odovzdávania objednávok/ príkazov na vyskladnenie a iných dokladov , mailom alebo faxom;
 • dodacie listy na tlačivách BM Log. Service spol. s r.o. (štvormo);
 • jedna kontaktná osoba pre zákazníka dostupná telefonicky (aj MT), faxom alebo e-mailom;
 • výstupy pre potreby zákazníka (inventúrne zoznamy, stavy na sklade, iné tlačové zostavy) zasielané elektronicky.
Ďalšie služby (lepenie etikiet, strojové balenie zásielok...) sú predmetom zvláštnej dohody medzi BM Log. Service spol. s r.o. a zákazníkom.

Zahraničná preprava tovaru v rámci celej Európy

V rámci celej siete partnerov BM Log. Service spol. s r.o. si Vám dovoľujeme ponúknuť komplexné zasielateľské služby rozdelené do následujúcich relácii:

Kamiónové prepravy

 • Celovozové a malovozové prepravy v importnom a exportnom smere vo všetkých kontinentálnych reláciach v rámci celej Európy.
 • Prepravy kusových zásielok v rámci celej Európy (dom - dom).
 • Prepravy ťažkých a nadrozmerných nákladov
 • Prepravy nebezpečných tovarov
 • Kombinované prepravy
 • Tranzitné prepravy cez SR
 • Treťozemné prepravy
 • Vnútroštátne prepravy
 • Ostatné služby v rámci cestnej prepravy

Letecké prepravy v rámci celého sveta

 • Export/import priamych leteckých zásielok
 • Export/import zberných zásielok
 • Zvozy a rozvozy zásielok v rámci Slovenskej Republiky

Námorné a riečne prepravy v rámci celého sveta

 • Exportné a importné prepravy vo všetkých interkontinentálnych reláciach, konvenčne aj v kontajneroch
 • Prepravy zásielok (dom - dom)
 • Prepravy ťažkých a nadrozmerných zásielok
 • Prepravy nebezpečných tovarov
Ostatné služby:

Ponúkame

 • Flexibilitu skladovacej plochy s ohľadom na sezónnosť pohybu tovaru a expanziu Vašej firmy
 • Temperované skladovacie priestory min. 18 °C celoročne.
 • Skladové a expedičné manipulácie (príjem na sklad, uskladnenie, vedenie skladovej a medziskladovej evidencie, skompletovanie výrobkov, v prípade poškodenia obalu prebalenie, expedícia, pohyb tovaru FIFO, čiarové kódy)
 • Poistenie skladu a skladových zásob.
 • Rozvoz tovaru odberateľom podľa dispozícií - rôznorodosť dodávok, tým aj požiadaviek na vozový park (ucelenejšie väčšie dodávky do veľkoobchodných skladov, obchodných reťazcov, menšie dodávky maloobchodným odberateľom, príležitostne -napr. promo akcie - možnosť kusových dodávok konečným spotrebiteľom)

Sklad sa nachádza v Bratislave, v blízkosti diaľnice .

Spracovávanie hlásení INTRASTAT cez Colné oddelenie.

Ostatné platené služby :
 • Olepovanie prekladom, lepenie Barcod
 • Lepenie reklamného formátu A5
 • Výroba etikety, tlač, material 4 x 3 cm
 • Lepenie frontlabel na tovar
 • Paskovanie aj s nalepením EAN CODU

NávratCopyright ¬© BM Log Service spol. s r.o. 2016 VŇ°etky pr√°va vyhraden√©